Хөрөнгө.мн Сэтгүүл

 

Манай сэтгүүл нь хөрөнгө оруулалт, амьдралын хэв маяг, худалдан авалт, борлуулалт, амралтын түрээс, аялал зэрэг сэдвээрх мэдээллүүдийг багтаасан нь таны хэв маягийн хөтөч байх болно. Манай сэтгүүл хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллүүдийг эмхэтгэн нийтлэж танд хүрэх болно. Хөрөнгө оруулалт, үл хөдлөх хөрөнгийн худалдан авалтын талаарх мэргэжилтнүүдийн практик зөвлөгөөг эндээс авах боломжтой. Мөн архитектур, инженерийн салбарын шилдгүүд, интерьер дизайн, дэвшилтэт технологи, шинэ чиг хандлага, олон улсын зоог зэргийг багтаасан болно. Дугаар бүрт хөрөнгө оруулалтын гайхалтай боломжуудыг багтаасан нь амьдралын хэв маягтаа өөрчлөлт хийх, очих газраа сонгоход тань төгс хөтөч байх боломжыг бүрдүүлж өгөхийг зорьсон юм. Манай сэтгүүл нь цахим болон хэвлэмэл хэлбэрээр түгээгдэх бөгөөд хүн бүрийн ширээн дээрээ байлгахыг хүсдэг бүтээгдэхүүн болно гэдэгт итгэлтэй байна. Хөрөнгө гэдэг бол хүний амьдралынхаа туршид бүтээн бий болгодог гайхамшигтай зүйл юм.