Бидний тухай

www.hurungu.mn сайт нь үл хөдлөх хөрөнгийн нэгдсэн онлайн талбар бөгөөд бид үл хөдлөх хөрөнгө борлуулагч, түрээслүүлэгч, худалдан авагч болон түрээслэгч аж ахуйн нэгж байгууллага хувь хүмүүсийг холбож, санхүү  болон цаг хугацааг хэмнэсэн Монголын үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийг нэг цэгт төвлөрүүлэн нэгтгэхээр зорин ажиллаж байна.
Мөн бид зуучлалын байгууллагууд болон хувь хүмүүсийг хамтран ажиллахыг урьж байна.