Нисэхэд 43мкв 2 өрөө 76 саяд худалдана.

Та тухайн зарыг УСТГАХ гэж байна.

Энэхүү үйлдлийн хийсэн тохиолдолд таны зар буцаж сэргэх боломжгүйг анхаарна уу.